090 30 60
1,99 €/min* | 07.00–22.00 ure
*za klice iz omrežja MegaTel. Za klice iz drugih omrežij za cenik vprašajte vašega operaterja

 • HITRO
  1

  POKLIČETE ŠTEVILKO

 • STROKOVNO
  2

  POSVETUJETE SE S PRAVNIM STROKOVNJAKOM

 • UGODNO
  3

  OBRAČUN DOBITE PREKO RAČUNA ZA TELEFON

STORITVE ZA POSAMEZNIKE


Ker združujemo specializirane pravne strokovnjake za različna področja, vam nudimo popolno pravno pomoč po najugodnejših cenah. V nadaljevanju so navedene posamezne pravne storitve. V kolikor želite izvedeti več informacij o naših storitvah ali bi se želeli dogovoriti za sestanek, nas pokličite na 01 8369 832 ali nam pišite na #EM#696f646c447574667e67637f69616b697f7f3c607d#EM#.

Dedno pravo

 • razlaga in pomoč pri dednopravnih institutih (zakonito dedovanje, razdedinjenje, volilo, dedni delež, zakoniti delež, prirast, vštevanje...) (60)
 • pomoč pri sestavi oporoke (150)
 • pregled formalne in vsebinske pravilnosti oporoke (80)

Družinsko pravo

 • sestava predloga za sporazumno razvezo zakonske zveze (200)
 • sestava sporazuma zakoncev o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema (200)
 • sestava sporazuma o delitvi skupnega premoženja (250) 
 • sestava pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev (300)
 • sestava dogovora o preživljanju skupnih otrok, o določitvi stikov med starši in otroki ter o vzgoji in varstvu skupnih otrok po razvezi/razveljavitvi zakonske zveze (300)

Obligacijsko pravo

 • sestava raznih pogodb (posojilna pogodba, najemna pogodba, cesija, pobot,…) (200)
 • pregled posameznih določb in svetovanje (120)

Stečajno pravo

 • sestava predloga za začetek osebnega stečaja (190) 

Prekrški

 • sestava zahteve za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku (150)
 • sestava ugovora zoper plačilni nalog (150)
 • sestava pritožbe zoper nezakonito delovanje policije ali mestnega redarstva (150)
 • sestava ugovorov in pritožb zoper odločbe sodnikov za prekrške (150)

Upravno pravo

 • sestava pritožb in ugovorov v inšpekcijskih postopkih (200)
 • sestava pravnih aktov v postopkih denacionalizacije (300)
 • svetovanje v upravnih sporih (60)

Nepremičninsko pravo

 • sestava prodajne pogodbe za nepremičnine (200)
 • sestava pogodbe o najemu ali nakupu nepremičnine (200)
 • sestava darilne pogodbe za nepremičnino (150)
 • sestava menjalne pogodbe za nepremičnine (150)
 • sestava pogodbe o ustanovitvi služnosti (200)
 • sestava izbrisnih dovoljenj (100)
 • sestava predloga za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine (300)
 • sestava pogodbe o razdelitvi solastnine (300)
 • sestava sporazuma o ustanovitvi etažne lastnine (600)
 • sestava pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij med etažnimi lastniki (500)
 • pregled in analiza posameznih določb pogodb v zvezi z nepremičninami ter zemljiškoknjižnega stanja posameznih nepremičnin (150)

Odškodninsko pravo

 • razgovor s stranko in svetovanje (60)
 • sestava odškodninskega zahtevka v primerih: (250) 
- prometnih nezgod
- delovnih nezgod
- nezgod na javnih površinah
- ugrizov psov
- vseh vrst nezgodnih zavarovanj 

Izvršilno pravo

 • sestava dopisov in opominov zoper dolžnika (60)
 • vložitev predloga za elektronsko izvršbo (40)
 • sestava izvršilnega predloga na podlagi verodostojne listine (račun, menica, izpisek iz poslovnih knjig...) (50)
 • sestava izvršilnih predlogov na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali notarske listine (100)
 • sestava ugovora zoper sklep o izvršbi in odgovora na ugovor zoper sklep o izvršbi (100)
 • priprava vlog, zlasti urgenc, predlogov za nadaljevanje postopka, za postavitev izvršitelja, za opravo rubeža, za podaljšanje roka, delnega ali celotnega umika izvršilnega predloga oziroma izvršilnega sredstva, potrditev pravnomočnosti ter drugih predlogov in vlog, potrebnih za pospešitev postopka, odloga za izvršbo (100)
 • priprava obrazloženih vlog, zlasti dopolnitev izvršbe z novim izvršilnim sredstvom, odgovora na ugovor, ugovora zoper sklep o izvršbi, zahteve za sodno presojo izvršiteljevih stroškov, predloga za predložitev dolžnikovega premoženja, za nadaljevanje izvršbe s pravnimi nasledniki izbrisane družbe, predloga za izdajo odredbe za nasilni vstop ter drugih potrebnih vlog (100)

Davčno pravo

 • Davčno pravno svetovanje (60)


V kolikor želite izvedeti več informacij o naših storitvah ali bi se želeli dogovoriti za sestanek, nas pokličite na 01 8369 832 ali nam pišite na #EM#696f646c447574667e67637f69616b697f7f3c607d#EM#.

Cene navedene v oklepajih za posameznimi storitvami so v evrih. Cene so okvirne in se lahko sproti prilagodijo glede na naravo posamezne zadeve.

PRAVNI
SVETOVALCI

Vinko Berginc
Janez Jeromel
Maja Gliha
Dejan Barl
Ivo Tratnik
vsi svetovalci
ZASEDEN NA VOLJO