090 30 60
1,99 €/min* | 07.00–22.00 ure
*za klice iz omrežja MegaTel. Za klice iz drugih omrežij za cenik vprašajte vašega operaterja

 • HITRO
  1

  POKLIČETE ŠTEVILKO

 • STROKOVNO
  2

  POSVETUJETE SE S PRAVNIM STROKOVNJAKOM

 • UGODNO
  3

  OBRAČUN DOBITE PREKO RAČUNA ZA TELEFON

Zemljiška knjiga, služnosti, stvarno pravo


Potrebujete pravno svetovanje s področja zemljiške knjige, služnosti in drugega stvarnega prava? Ob klicu izberite številko 7.

Ob tej izbiri vam pravni strokovnjaki svetujejo na naslednjih področjih: 

 • vsebina vpisov
 • vpisi v zemljiško knjigo
 • zemljiškoknjižni postopek
 • opravljanje vpisov in vodenje zbirke listin
 • posebni zemljiškoknjižni postopki
 • izbrisna tožba
 • temeljna načela
 • motenje posesti
 • lastninska pravica
 • pridobitev lastninske pravice
 • lastninska pravica več oseb
 • skupna lastnina
 • sosedsko pravo
 • varstvo lastninske pravice
 • prenehanje lastninske pravice
 • etažna lastnina
 • zastavna pravica
 • zemljiški dolg
 • prenos v zavarovanje
 • odstop terjatve v zavarovanje
 • služnosti
 • užitek
 • raba
 • služnost stanovanja
 • stvarno breme
 • stavbna pravica
 • pravica do nujne poti
 • nakup in prodaja nepremičnin
 • urejanje zemljiškoknjižnega stanja
 • pravni postopki za pridobitev gradbenih, okoljevarstvenih, vodnih in drugih dovoljenj
 • druge stvarnopravne zadeve

Primeri iz prakse


Davčne stopnje po Zakonu o davku na nepremičnine

Kdo so zavezanci za plačilo davka?Davčni zavezanec je fizična ali pravna oseba, ki je na dan 1. januarja leta, za katero se odmerja davek, evidentirana v registru nepremičnin kot lastnik nepremičnine.Ne glede na prejšnji odstavek je davčni zavezanec fizična ali pravna oseba, ki je v letu pred letom, za katerega se odmerja ...
preberi >>

Prepovedane imisije na nepremičnini

Vprašanje:Spoštovani, v bližini naše hiše teče umetno ustvarjeni potok, ki je bil zaradi sanacije približno leto dni zaprt. Po ponovnem odprtju potoka je v našo kurilnico pričela vdirati voda (hiša nima urejenega drenažnega sistema). Omenim naj še, da v preteklosti ni bilo težav z vdiranjem vode, kljub temu da je potok tekel. Ko smo o tem obvestili ...
preberi >>

Razdelitev solastnine (fizična delitev, civilna delitev)

Vprašanje:S sinom sva 70 % solastnika očetove zapuščine. Vpis je po parcelah urejen v zemljiški knjigi. Sestrin delež je malo manjši od 30 %. Zaradi hudih konfliktov smo predlagali delitev. Kljub zelo ugodnemu predlogu delitve za sestro, dogovor ni mogoč. Sodišče je imenovalo cenilca, ki naj bi pripravil korekten predlog. Ta je sestri namesto 30 % vrednosti ...
preberi >>

Služnost užitka uporabe in izkoriščanja gozda

Vprašanje:Pozdravljeni! Z možem imava v lasti kmetijo, od tega ima del gozda do smrti v uporabi možev očim. Pred leti se je očim odselil k drugi ženski. Ta ženska ima sina, ki ga je očim zdaj pooblastil za uporabo gozda. Naju z možem (lastnika gozda) pa o tem niso obvestili.Danes je prišel logar, da bo odkazal les za očima. Javil se je tudi na naši ...
preberi >>

Del hiše stoji na tuji parceli

Vprašanje:Spoštovani, želiva vaš nasvet v zvezi z odmero parcele: Pred nekaj desetletji smo z dogovorom in dovoljenjem soseda zgradili hišo, ki je segala 1m v njegovo parcelo. Po večkratnih prošnjah, da bi to uredili tudi po pravni poti, je vedno odlašal, češ, saj je še čas.Kasneje je vse svoje premoženje prepisal na dva sinova.Tudi z ...
preberi >>

Solastnina na parkiriščih pred večstanovanjsko stavbo

Vprašanje:Stanujem v večstanovanjski stavbi, v kateri je 8 etažnih stanovanj. Na parkirišču ob stavbi je prostora za 6 osebnih avtomobilov. Večkrat se dogaja, da na tem zemljišču parkirajo svoje avtomobile tudi stanovalci iz sosednjih hiš. Ker je to zemljišče tik ob regionalni cesti ga ni dovoljeno fizično ograditi. Nekateri lastniki etažnih stanovanj v ...
preberi >>

Vzpostavitev etažne lastnine, povrnitev vlaganj, zemljiški dolg, razdelitev solastnine, izplačilo solastniškega deleža

Vprašanje:Oče in mati sta pred 17 leti z darilno pogodbo (overjeno in spisano pri notarju) podarila sinu (mojemu možu) ¼ svoje dvostanovanjske hiše - zgornjo neizdelano etažno stanovanje stoječe na parceli x in y. Sin (moj mož) mi je takrat podaril polovico svojega solastniškega deleža – ene četrtine stanovanjske hiše stoječe na parceli št. y in ...
preberi >>

Konkurenca dveh originarnih načinov pridobitve lastninske pravice, dobrovernost pridobitve

Dejanska podlaga za odločitev v spodaj opisani zadevi so bila naslednja ugotovljena dejstva. Pravnemu predniku tožnikov A. R. je Komisija za agrarno reformo ObLO S. z odločbo z dne 15.5.1953 med drugim dodelila tudi del parc. št. 1462 z oznako pašnik v izmeri 1,20 ha. V tem delu odločba ni bila izvedena v zemljiški knjigi. Sporna parcela je bila parcelirana leta 1955 v tri ...
preberi >>

Sporazumna in sodna delitev solastnine na nepremičnini

Vprašanje:Pozdravljeni! Pred pol leta mi je umrla žena, ki je bila delni lastnik hiše in parcele na kateri stoji hiša. Otroka (dva sinova) sta se ob zapuščinski razpravi odpovedala svojega deleža v mojo korist. Oporoke ni bilo. Tako sem postal lastnik 1/6 nepremičnine. Ostali del je razdeljen na sledeči način: svakinja je lastnica 4/6, tašča pa je ...
preberi >>

Odškodnina za ustanovitev služnosti

Vprašanje: Pred kratkim se je pri meni zglasil predstavnik Telekoma Slovenije in me seznanil s tem, da nameravajo preko mojega dvorišča zgraditi telefonsko omrežje. Ali ima Telekom Slovenije pravico, da lahko prekoplje moje dvorišče? Ali moram takšen prekop dovoliti brezplačno? Ker imam celotno dvorišče prekrito ...
preberi >>

PRAVNI
SVETOVALCI

Janez Jeromel
Dejan Barl
Ivo Tratnik
vsi svetovalci
ZASEDEN NA VOLJO