090 30 60
1,99 €/min* | 07.00–22.00 ure
*za klice iz omrežja MegaTel. Za klice iz drugih omrežij za cenik vprašajte vašega operaterja

 • HITRO
  1

  POKLIČETE ŠTEVILKO

 • STROKOVNO
  2

  POSVETUJETE SE S PRAVNIM STROKOVNJAKOM

 • UGODNO
  3

  OBRAČUN DOBITE PREKO RAČUNA ZA TELEFON

Splošna pravna vprašanja in drugo


Želite pravno svetovanje glede splošnih pravnih vprašanj ali drugih področij, ki jih ne najdete na tej strani? Ob klicu izberite številko 0.

Na tej liniji vam pravni svetovalci svetujejo in odgovarjajo na splošna pravna vprašanja. Izberite številko 0 tudi takrat, kadar ne veste, v katero kategorijo spada vaš problem oziroma vaša težava ne spada v nobeno od navedenih kategorij. Kadar potrebujete nasvet za katero od naslednjih področij, prav tako pritisnite številko 0: 

 • pravo intelektualne lastnine 
 • upravno pravo
 • kazensko pravo 
 • davčno pravo
 • zdravstveno pravo 
 • gospodarsko pravo
 • ...

Primeri iz prakse


Prepis vozila

Prepis rabljenega avtomobila se je s 1.7.2011 spremenil. Po novem pri prodaji avtomobila overitev podpisa na prodajni pogodbi ni več potrebna, je pa še vedno treba skleniti prodajno pogodbo, prodajalec in kupec pa morata prepis urediti skupaj na upravni enoti ali organizaciji, ki opravlja registracijo vozil.Katere so glavne spremembe v postopku prepisa avtomobila in kako po novem ...
preberi >>

Videonadzor javne površine

Vprašanje:Ali sme video kamera snemati javno pot, ki poteka vzporedno z dvoriščem zasebne površine? Ali smo biti biti vključen videonadzor na hiši in snemati javno pot v času uradne obravnave s strani Medobčinske inšpekcije brez vnaprejšnjega opozorila? Ali se lahko posnetek iz te obravnave na javni poti uporabi kot dokazno gradivo za tožbo?
preberi >>

Molk upravnega organa prve oz. druge stopnje

Če organ prve stopnje, zoper katerega odločbo je dopustna pritožba, ne izda odločbe o zahtevi v dveh mesecih ali pa v krajšem (molk organa), s posebnim predpisom določenem roku, ima stranka pravico obrniti se s svojo zahtevo na organ druge stopnje, ki je v tem primeru pristojen za odločanje.
preberi >>

Oprostitev plačila sodne takse

Pogoj za oprostitev plačila sodne takseSodišče oprosti stranko plačila taks v celoti, če stranka na podlagi odločbe pristojnega organa prejema denarno socialno pomoč po določbah zakona, ki ureja socialno varstvene prejemke, in zakona, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. O oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu taks odloči sodišče prve stopnje ...
preberi >>

Davki in prispevki, ki se obračunajo od odpravnine

Vprašanje:Odpovedana mi je bila pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga in izplačana odpravnina. S kakšnimi davki in prispevki je obremenjena odpravnina izplačana zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga?Pravno pojasnilo:Dohodki iz delovnega razmerja se po ...
preberi >>

Zakaj podružnica ne more nastopati kot stranka v postopku (ne more tožiti in biti tožena)?

Zakon o pravdnem postopku v 1. odstavku 76. člena določa, da je pravdna stranka lahko vsaka fizična in pravna oseba. 2. odstavek določa, da se s posebnimi predpisi določa, kdo je poleg fizičnih in pravnih oseb lahko pravdna stranka. 3. odstavek določa, da sme pravdno sodišče izjemoma, s pravnim učinkom v določeni pravdi, priznati lastnost stranke tudi tistim ...
preberi >>

Upravičenost do brezplačne pravne pomoči

Brezplačna pravna pomočVprašanje:Ali morda veste kolikšen je znesek (zgornji limit), ki dopušča pridobitev brezplačne pravne pomoči (BPP)? Vprašanje se nanaša na konkreten primer. Oče je brez nepremičnega premoženja in brez privarčevanega denarja. Oče mora ženi mesečno plačevati 90-180 € preživnine za skupnega ...
preberi >>

PRAVNI
SVETOVALCI

Vinko Berginc
Janez Jeromel
Dejan Barl
Ivo Tratnik
vsi svetovalci
ZASEDEN NA VOLJO