090 30 60
1,99 €/min* | 07.00–22.00 ure
*za klice iz omrežja MegaTel. Za klice iz drugih omrežij za cenik vprašajte vašega operaterja

 • HITRO
  1

  POKLIČETE ŠTEVILKO

 • STROKOVNO
  2

  POSVETUJETE SE S PRAVNIM STROKOVNJAKOM

 • UGODNO
  3

  OBRAČUN DOBITE PREKO RAČUNA ZA TELEFON

Predložitev zdravniškega spričevala pri odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja


Predložitev zdravstvenega spričevalaČe storilec iz objektivnih razlogov ne more k predlogu za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja predložiti zdravniškega spričevala, zadošča, da predloži dokazilo o prijavi na kontrolni zdravstveni pregled po ZVoz.

Višje sodišče pritrjuje navedbam prvostopnega sodišča, da tretji odstavek 202.d člena Zakona o prekrških (ZP-1) določa, da mora storilec prekrška sodišču hkrati s predlogom za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja posredovati tudi zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po Zakonu o voznikih (ZVoz), če ga ni predložil že v postopku za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja in je tudi res, da četrti odstavek 202.d člena ZP-1 določa, da se predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja zavrže, če storilec prekrška ne predloži zdravniškega spričevala iz tretjega odstavka 202.d člena. Vendar pa gre za neživljenjsko določbo glede na to, da je tudi sodnikom znano, da gre za daljše čakalne dobe, poleg tega sam postopek obravnave vključuje delo laboratorija in številnih specialistov ter nato še izdajo zdravniškega spričevala, zaradi česar dostikrat iz (objektivnih) razlogov, ki niso na strani storilca, le-ti ne morejo ob predlogu predložiti zdravniškega spričevala o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po Zakonu o voznikih. Po mnenju višjega sodišča zato zadošča, da storilec k predlogu priloži izkazilo, da se je prijavil na zdravniški pregled pri pristojni zdravstveni organizaciji, s čimer zadosti formalnemu pogoju, sodišče pa nato počaka z vsebinskim odločanjem o predlogu do predložitve zdravniškega spričevala.


Predložitev dokazila o vključitvi v ustrezen rehabilitacijski programMora pa kasneje storilec predložiti sodišču dokazilo o vključitvi v ustrezen rehabilitacijski program v roku določenem v sklepu o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Naknadno predloženega dokazila, ki bi ga storilec priložil, tako ne bi bilo mogoče upoštevati.


Pravni telefon
090 30 60
1,99 €/min* | 07.00–22.00 ure

PRAVNI
SVETOVALCI

Janez Jeromel
Maja Gliha
Dejan Barl
Ivo Tratnik
vsi svetovalci
ZASEDEN NA VOLJO