090 30 60
1,99 €/min* | 07.00–22.00 ure
*za klice iz omrežja MegaTel. Za klice iz drugih omrežij za cenik vprašajte vašega operaterja

 • HITRO
  1

  POKLIČETE ŠTEVILKO

 • STROKOVNO
  2

  POSVETUJETE SE S PRAVNIM STROKOVNJAKOM

 • UGODNO
  3

  OBRAČUN DOBITE PREKO RAČUNA ZA TELEFON

Plačilni nalog za prekršek in izbris kazenskih točk (program usposabljanja za varno vožnjo)


Vprašanje


V petek so me ustavili policisti in sem moral opraviti preizkus alkoholiziranosti. Alkotest je pokazal 0,45 mg alkohola/liter izdihanega zraka. Kazen, ki mi grozi je 900 € in 16 kazenskih točk. Od prej (1 leto nazaj) imam že 5 kazenskih točk, saj so me ustavili na radar. Kaj lahko storim, da ne bo prišlo do odvzema vozniškega dovoljenja? V avtošoli so mi rekli, da imam časa 16 dni, da dosežem izbris kazenskih točk in da to lahko storim s tečajem varne vožnje. Kdaj postanejo točke po novem plačilnem nalogu pravnomočne? Ali lahko v tem času dosežem izbris kazenskih točk oz. mi ostane kakšna druga možnost?


Pravno pojasnilo


Izbris kazenskih točk


Z Zakonom o voznikih je uvedena možnost izbrisa štirih kazenskih točk enkrat v dveh letih, če se imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja prostovoljno udeleži programa usposabljanja za varno vožnjo, zdravstvenega pregleda s svetovanjem ali rehabilitacijskega programa. 


Program usposabljanja za varno vožnjo


Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se lahko udeleži imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže štiri in ne preseže 17 kazenskih točk, zaradi storjenih prekrškov, ki niso povezani z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. V vašem primeru greste torej lahko opravljati program varne vožnje s katerim bi lahko dosegli izbris 4 kazenskih točk. Vendar pa morate doseči izbris 4 kazenskih točk  pred pravnomočnostjo plačilnega naloga, s katerim bi presegli 18 kazenskih točk. Za opravo tečaja in predložitev potrdila je torej časa le 8 dni od prejema plačilnega naloga in ne 16 dni, kakor so vam sporočili iz avtošole. Rok začne teči naslednji dan po prejemu plačilnega naloga. 16 dni imate namreč časa, da plačate polovično kazen (8 dni po pravnomočnosti plačilnega naloga).

V kolikor v tem času ne bi uspeli opraviti programa usposabljanja za varno vožnjo, vam ostane možnost da vložite ugovor oz. zahtevo za sodno varstvo (odvisno od tega kaj vam piše v pravnem pouku) in v tem času dokončate program varne vožnje. Z ugovorom oz. zahtevo za sodno varstvo namreč odložite pravnomočnost do odločitve o tem pravnem sredstvu. Seveda boste morali v tem primeru plačati celoten znesek globe (in ne polovičko), razen če boste z ugovorom oz. zahtevo za sodno varstvo uspeli. Pri kom in v kakšnem roku ga je potrebno vložiti, je navedeno v pravnem pouku na samem nalogu.


Zahteva za sodno varstvo


Zahteva za sodno varstvo pride v poštev, če je prekrškovni organ prekršek neposredno osebno zaznal ali ga ugotovil z uporabo ustreznih tehničnih sredstev ali naprav. Možna je tudi v drugih primerih, a le ob pogoju, da prekrškovni organ kršitelju na kraju prekrška omogoči, da se ta neposredno po storjenem prekršku o prekršku osebno izjavi.


Ugovor zoper plačilni nalog


Ugovor zoper plačilni nalog bo prišel v poštev, če je prekrškovni organ prekršek ugotovil na podlagi zbranih obvestil in dokazov in pa v primeru kršitve predpisov o ustavljanju in parkiranju vozil v cestnem prometu.Pravni telefon
090 30 60
1,99 €/min* | 07.00–22.00 ure
PRAVNI
SVETOVALCI

Janez Jeromel
Maja Gliha
Dejan Barl
Ivo Tratnik
vsi svetovalci
ZASEDEN NA VOLJO