090 30 60
1,99 €/min* | 07.00–22.00 ure
*za klice iz omrežja MegaTel. Za klice iz drugih omrežij za cenik vprašajte vašega operaterja

 • HITRO
  1

  POKLIČETE ŠTEVILKO

 • STROKOVNO
  2

  POSVETUJETE SE S PRAVNIM STROKOVNJAKOM

 • UGODNO
  3

  OBRAČUN DOBITE PREKO RAČUNA ZA TELEFON

Prekrški


Potrebujete pravno svetovanje s področja prekrškov? Ob klicu izberite številko 3.

Ob tej izbiri vam pravni strokovnjaki svetujejo na naslednjih področjih: 

 • prekršek in odgovornost zanj
 • sankcije za prekršek
 • odvzem premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom
 • vzgojni ukrepi in sankcije za mladoletnike
 • zastaranje
 • postopek o prekrških
 • postopek za prekrške prekrškovnega organa (hitri postopek)
 • zahteva za sodno varstvo
 • ugovor zoper plačilni nalog
 • pogojni odvzem vozniškega dovoljenja
 • redni sodni postopek
 • izredna pravna sredstva
 • postopek proti mladoletnikom
 • povrnitev škode, rehabilitacija in druge pravice oseb, ki so jim bile neupravičeno izrečene sankcije ali jim je bila neutemeljeno vzeta prostost


Primeri iz prakse


Načelo materialne resnice, postopek o prekršku, izvajanje dokazov v korist obdolženca

Prekrškovni organ Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana je zoper storilca vložil obdolžilni predlog zaradi prekoračitve dovoljene hitrosti. Prekrškovni organ je izdal plačilni nalog, s katerim je storilca spoznal za odgovornega za storitev omenjenega prekrška ter mu izrekel globo 1.000,00 EUR in 9 kazenskih točk v cestnem prometu. Okrajno sodišče v Ljubljani je storilčevo ...
preberi >>

Predložitev zdravniškega spričevala v postopku odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Višje sodišče v Celju je v sklepu EPVDp 10/2012 odločilo, da se zavrže predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, ker storilec ni priložil tudi zdravniškega spričevala o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po Zakonu o voznikih, kot mu nalaga zakon in o čemer je tudi bil poučen v obrazložitvi sklepa o ...
preberi >>

Plačilni nalog za prekršek in izbris kazenskih točk (program usposabljanja za varno vožnjo)

VprašanjeV petek so me ustavili policisti in sem moral opraviti preizkus alkoholiziranosti. Alkotest je pokazal 0,45 mg alkohola/liter izdihanega zraka. Kazen, ki mi grozi je 900 € in 16 kazenskih točk. Od prej (1 leto nazaj) imam že 5 kazenskih točk, saj so me ustavili na radar. Kaj lahko storim, da ne bo prišlo do odvzema vozniškega dovoljenja? ...
preberi >>

Zaseg motornega vozila s strani policije

Državni zbor je julija 2013 sprejel novelo Zakona o pravilih cestnega prometa, s katero na novo ureja tudi zaseg avtomobila s strani policije. Zakon se je začel uporabljati 1.9.2013, zaseg vozil pa se je glede na stanje pred uporabo novega predpisa občutno povečal. 23. člen Zakona o pravilih cestnega prometa tako določa, da lahko policist zaseže vozniku vozilo, s ...
preberi >>

Polovično plačilo globe ne prepreči možnosti vložitve zahteve za sodno varstvo

Vrhovno sodišče je v sodbi IV Ips 1/2013, z dne 19.2.2013, odločilo naslednje.Če storilec plača polovico globe pred potekom roka za vložitev zahteve za sodno varstvo in kljub temu vloži zahtevo za sodno varstvo v zakonitem roku, izgubi pravico do polovičnega plačila, kar pomeni, da bo po pravnomočnosti sodbe o zahtevi za sodno varstvo ...
preberi >>

Opravljanje nalog v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti kot alternativa plačilu globe in kazni zapora

Delo v splošno korist kot nadomestitev plačila globeV 5. odstavku 19. člena Zakona o prekrški (ZP-1) je določeno, da lahko storilec, ki zaradi premoženjskega stanja ali svojih možnosti za plačilo ne more plačati globe, predlaga, da se plačilo globe nadomesti z opravo določene naloge v splošno korist ali korist samoupravne ...
preberi >>

Predložitev zdravniškega spričevala pri odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Predložitev zdravstvenega spričevalaČe storilec iz objektivnih razlogov ne more k predlogu za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja predložiti zdravniškega spričevala, zadošča, da predloži dokazilo o prijavi na kontrolni zdravstveni pregled po ZVoz.Višje ...
preberi >>

Odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in izbris kazenskih točk

Vprašanje:Spoštovani! Sodišče mi je na podlagi 18 kazenskih točk izreklo prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Zanima me ali lahko na kakršenkoli način preprečim odvzem vozniškega dovoljenja? Ali bi v tem primeru prišel v poštev pogojni odvzem vozniške? Kakšne pogoje moram izpolnjevati, da mi sodišče odobri pogojni odvzem vozniškega ...
preberi >>

PRAVNI
SVETOVALCI

Janez Jeromel
Dejan Barl
Ivo Tratnik
vsi svetovalci
ZASEDEN NA VOLJO