090 30 60
1,99 €/min* | 07.00–22.00 ure
*za klice iz omrežja MegaTel. Za klice iz drugih omrežij za cenik vprašajte vašega operaterja

 • HITRO
  1

  POKLIČETE ŠTEVILKO

 • STROKOVNO
  2

  POSVETUJETE SE S PRAVNIM STROKOVNJAKOM

 • UGODNO
  3

  OBRAČUN DOBITE PREKO RAČUNA ZA TELEFON

Katere so osnovne predpostavke, ki jih moram navesti in dokazati za pridobitev pravice do odškodnine?


Skladno z Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 97/07-UPB1 in 30/10-odl. US) so osnovne predpostavke za pridobitev pravice do odškodnine naslednje:
 • odgovornost (krivdna, subjektivna: naklep ali malomarnost, nekrivdna, objektivna: odgovornost ne glede na krivdo).
 • nastanek škode (materialna ali nematerialna) in njena višina in
 • obstoj vzročne zveze med odgovornostjo in nastankom škode.

Pripravila: Daša Modic Gorjup, univ. dipl. prav.

PRAVNI
SVETOVALCI

Vinko Berginc
Janez Jeromel
Maja Gliha
Dejan Barl
Ivo Tratnik
vsi svetovalci
ZASEDEN NA VOLJO