090 30 60
1,99 €/min* | 07.00–22.00 ure
*za klice iz omrežja MegaTel. Za klice iz drugih omrežij za cenik vprašajte vašega operaterja

 • HITRO
  1

  POKLIČETE ŠTEVILKO

 • STROKOVNO
  2

  POSVETUJETE SE S PRAVNIM STROKOVNJAKOM

 • UGODNO
  3

  OBRAČUN DOBITE PREKO RAČUNA ZA TELEFON

Osebni stečaj - stroški predujma


Po spremembi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP - UPB8) dolžniku ni več potrebno založiti stroškov predujma za začetek postopka osebnega stečaja (1. točka 6. odstavka 233. člena ZFPPIPP UPB8). Predlagatelji sprememb so želeli doseči, da se tudi najbolj zadolženi dolžniki lahko rešijo svojih starih dolgov in zaživijo na novo. To je tudi bistven namen postopka osebnega stečaja in postopka odpusta obveznosti, plačilo predujma v precej visokem znesku pa je dolžnikom brez premoženja to onemogočalo. Logično je, da je to v nasprotju z namenom zakona.

Pokličite nas in se takoj posvetujte s pravnimi strokovnjaki o tem ali izpolnjujete pogoje za osebni stečaj in odpust obveznosti!


Pravni telefon
090 30 60
1,99 €/min* | 07.00–22.00 ure

PRAVNI
SVETOVALCI

Janez Jeromel
Maja Gliha
Dejan Barl
Ivo Tratnik
vsi svetovalci
ZASEDEN NA VOLJO