090 30 60
1,99 €/min* | 07.00–22.00 ure
*za klice iz omrežja MegaTel. Za klice iz drugih omrežij za cenik vprašajte vašega operaterja

 • HITRO
  1

  POKLIČETE ŠTEVILKO

 • STROKOVNO
  2

  POSVETUJETE SE S PRAVNIM STROKOVNJAKOM

 • UGODNO
  3

  OBRAČUN DOBITE PREKO RAČUNA ZA TELEFON

Odpust obveznosti v okviru postopka osebnega stečaja


Predlog za odpust obveznosti

Po koncu postopka osebnega stečaja dolžnik ni prost obveznosti, ki v postopku niso bile v celoti poplačane. Stečajni dolžnik lahko zato do končanja postopka osebnega stečaja (do izdaje sklepa o končanju) vloži tudi predlog za odpust obveznosti, ki so nastale do začetka stečajnega postopka. To velja za del obveznosti, ki v postopku ne bodo mogle biti poplačane. Postopek v zvezi z odpustom obveznosti je poseben postopek, ki se izvede znotraj postopka osebnega stečaja. Namenjen je temu, da se nesrečnim prezadolženim dolžnikom omogoči nov začetek.

Kdaj odpust obveznosti ni dovoljen?


Odpust obveznosti ni dovoljen:

1. če je bil stečajni dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, ki še ni izbrisano,

2. če je stečajni dolžnik v zadnjih treh letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja dal neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke, ki jih davčni organ potrebuje za pobiranje davkov, zaradi česar mu je pristojni davčni organ dodatno ali naknadno odmeril davek v znesku najmanj 4.000 evrov,

3. če so bile stečajnemu dolžniku njegove obveznosti že odpuščene in od pravnomočnosti sklepa o odpustu teh obveznosti še ni preteklo deset let,

4. če je stečajni dolžnik v zadnjih treh letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja prevzemal obveznosti, ki so nesorazmerne z njegovim premoženjskim položajem, ali če je razpolagal s svojim premoženjem neodplačno ali za neznatno plačilo.

Postopek odpusta obveznosti


S sklepom o začetku postopka odpusta obveznosti sodišče določi preizkusno obdobje ob upoštevanju starosti stečajnega dolžnika, njegovih družinskih razmer, njegovega zdravstvenega in drugih osebnih stanj ter razlogov za njegovo insolventnost. Preizkusno obdobje traja od dve do pet let od uvedbe postopka osebnega stečaja in najmanj eno leto od vložitve predloga za odpust. Smisel preizkusnega obdobja je, da si dolžnik v tem obdobju, pod nadzorom stečajnega upravitelja, prizadeva za poplačilo terjatev, s tem da aktivno išče delo, ne sme zavrniti dela in podobno. Šele po preteku preizkusnega obdobja lahko stečajni upravitelj sodišču predlaga odpis preostalih dolgov in ta odločitev je pravnomočna šele, če se upniki nanjo ne pritožijo.

Dolžnik mora sodišču predložiti poročilo o stanju svojega premoženja. Z začetkom postopka se tudi omeji dolžnikova poslovna sposobnost.

Stečajni dolžnik mora med preizkusnim obdobjem poleg nekaterih drugih obveznosti, izpolnjevati tudi naslednje:

1. če je zaposlen: mora izpolnjevati svoje obveznosti do delodajalca po pogodbi o zaposlitvi in druge obveznosti iz delovnega razmerja,

2. če ni zaposlen in je sposoben za delo:

 • si mora prizadevati, da najde zaposlitev,
 • ne sme odkloniti nobene ponujene redne ali občasne zaposlitve ali drugega dela, razen če ponujene zaposlitve ali dela ni sposoben opravljati, in
 • upravitelju mora mesečno poročati o dejanjih, ki jih je opravil, da bi našel zaposlitev.

Po poteku preizkusnega obdobja sodišče izda sklep, da se dolžniku odpustijo njegove obveznosti.

Učinki odpusta obveznosti


S pravnomočnostjo sklepa o odpustu obveznosti preneha upnikova pravica sodno uveljavljati plačilo terjatve. Če dolžnik prostovoljno plača neplačani del terjatve, nima pravice zahtevati vračila po pravilih o neupravičeni pridobitvi.

Pravno pojasnilo pripravil:
Darjan Pakiž, univ. dipl. prav.
090 30 60
1,99 €/min* | 07.00–22.00 ure

PRAVNI
SVETOVALCI

Janez Jeromel
Maja Gliha
Dejan Barl
Ivo Tratnik
vsi svetovalci
ZASEDEN NA VOLJO