090 30 60
1,99 €/min* | 07.00–22.00 ure
*za klice iz omrežja MegaTel. Za klice iz drugih omrežij za cenik vprašajte vašega operaterja

 • HITRO
  1

  POKLIČETE ŠTEVILKO

 • STROKOVNO
  2

  POSVETUJETE SE S PRAVNIM STROKOVNJAKOM

 • UGODNO
  3

  OBRAČUN DOBITE PREKO RAČUNA ZA TELEFON

Izvršbe, terjatve in stečaji


Potrebujete pravno svetovanje s področja izvršb in unovčenja terjatev? Ob klicu izberite številko 5.

Ob tej izbiri vam pravni strokovnjaki svetujejo na naslednjih področjih: 

 • začetek postopka
 • pravna sredstva
 • revizija in obnova postopka
 • izvršba proti družbeniku
 • ugovor kot edino dolžnikovo pravno sredstvo
 • odgovor na ugovor
 • ugovor zoper sklep 
 • izvršba na premičnine
 • izvršba na denarno terjatev dolžnika
 • izvršba na sredstva v tuji valuti
 • izvršba na hranilno vlogo
 • izvršba na denarna sredstva v gospodarskih zadevah
 • izvršba na terjatev, da se izročijo ali dobavijo premičnine ali da se izroči nepremičnina
 • izvršba na druge premoženjske oziroma materialne pravice
 • izvršba na nepremičnine
 • izvršba na stavbno pravico
 • pravica do poplačila terjatve
 • izvršba na podlagi verodostojne listine 
 • izvršba na podlagi drugega izvršilnega naslova
 • osebni stečaj

Primeri iz prakse


Osebni stečaj - stroški predujma

Po spremembi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP - UPB8) dolžniku ni več potrebno založiti stroškov predujma za začetek postopka osebnega stečaja (1. točka 6. odstavka 233. člena ZFPPIPP UPB8). Predlagatelji sprememb so želeli doseči, da se tudi najbolj zadolženi dolžniki lahko rešijo svojih starih ...
preberi >>

Pridobitev brezplačne pravne pomoči v postopku osebnega stečaja

Finančni položaj prosilca se ugotavlja glede na njegove dohodke in prejemke in dohodke ter prejemke njegove družine, ter glede na premoženje, ki ga ima prosilec in njegova družina. Finančni položaj prosilca se v postopku dodelitve brezplačne pravne pomoči ne ugotavlja, če prosilec na podlagi odločbe pristojnega ...
preberi >>

Predlog za izvršbo, umik predloga, ustavitev izvršbe, izvršba na sredstva na dolžnikovih računih, vrstni red poplačila terjatev

Ustavitev izvršbe je način končanja izvršilnega postopka. Normalno se postopek konča, kadar je upnik v celoti poplačan, lahko pa se konča,še preden se je začela faza opravljanja izvršbe, če sodišče predlog za izvršbo pravnomočno zavrže ali zavrne. Ustavitev izvršbe pomenikonec faze opravljanja izvršbe, kadar upnikove terjatve iz pravnih ali dejanskih ...
preberi >>

Zavrnitev prošnje za brezplačno pravno pomoč za začetek osebnega stečaja

Vrhovno sodišče se je v svoji sodbi X Ips 491/2012 ukvarjalo z zavrnitvijo prošnje za brezplačno pravno pomoč (BPP), kar je postalo ustaljena praksa slovenskih sodišč v postopkih osebnega stečaja. Sodišča so prosilcem kot po tekočem traku zavračala prošnje za BPP. Vrhovno sodišče v svoji obrazložitvi ne daje prav takemu ravnanju sodišč. 
preberi >>

Postopek stečaja družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

VPRAŠANJE:Prosim, če mi pojasnite, kako gre v stečaj d.o.o.? Ima dolg na davčni in terjatve do lastnika d.o.o. Ali je v tem primeru stečaj sploh možen, ker d.o.o. več ne posluje. Premoženja nima.PRAVNO POJASNILO: Namen stečajnega postopkaStečaj je poleg nekaterih drugih oblik prenehanja pravne osebe ...
preberi >>

Izvršba na nepremičnine v primeru skupnega premoženja pridobljenega v času izvenzakonske skupnosti

Izvršbo na predmetne nepremičnine ne preprečuje ugovor dolžnika, da le-te niso njegova last, iz razloga, ker so bile pridobljene v času izvenzakonske skupnosti in ker so z notarskim postale izključna last izvenzakonske partnerice dolžnika. Za vodenje izvršbe zoper dolžnika je po prvem odstavku 168. člena ZIZ odločilno le, da je dolžnik tisti, ki je po podatkih zemljiške knjige ...
preberi >>

Izvršba 1. del – Predlagatelji, obseg, pravna sredstva, izvršilni naslov, sredstva izvršbe

PREDLAGATELJ IZVRŠBEPostopek izvršbe in postopek zavarovanja se uvede na predlog upnika. Če zakon tako določa, se postopek uvede tudi po uradni dolžnosti.OBSEG IZVRŠBE Izvršba za poplačilo denarne terjatve in zavarovanje take terjatve se dovoli in opravi v obsegu, ki je potreben za njeno poplačilo oziroma zavarovanje.
preberi >>

Izvršba 2. del – Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi

UGOVOR DOLŽNIKA ZOPER SKLEP O IZVRŠBISklep o izvršbi, s katerim je predlogu za izvršbo ugodeno, lahko dolžnik izpodbija z ugovorom, razen če izpodbija samo odločitev o stroških. Ugovor mora biti obrazložen. V ugovoru mora dolžnik navesti dejstva, s katerim ga utemeljuje in predložiti dokaze, sicer se ugovor šteje kot neutemeljen. Ugovor ...
preberi >>

Izvršba 3. del – Odlog in ustavitev izvršbe

ODLOG IN USTAVITEV IZVRŠBESodišče lahko na dolžnikov predlog popolnoma ali deloma odloži izvršbo, če dolžnik izkaže za verjetno, da bi s takojšnjo izvršbo pretrpel nenadomestljivo ali težko nadomestljivo škodo in da je ta škoda večja od tiste, ki zaradi odloga lahko nastane upniku, v naslednjih primerih: 1. če je zoper odločbo, na podlagi ...
preberi >>

Izvršba 4. del - Izvršba za izterjavo denarne terjatve, oprostitev in omejitev izvršbe

Izvršba na premičnineOprostitve in omejitve izvršbePredmet izvršbe niso: 1. obleka, obutev, perilo in drugi predmeti za osebno rabo ter posteljnina, posoda, pohištvo, štedilnik, hladilnik, pralni stroj in druge za gospodinjstvo potrebne stvari, kolikor je vse to nujno ...
preberi >>

Osebni stečaj - namen postopka, kdaj pride v poštev, stečajna masa, stroški postopka...

Namen postopka osebnega stečajaPostopek osebnega stečaja je namenjen poplačilu upnikov iz premoženja stečajnega dolžnika. Upniki naj bi se poplačali hkrati in v enakih deležih. Terjatve upnikov v delu, v katerem te niso plačane iz razdelitvene mase stečajnega dolžnika, ne prenehajo in jih lahko upniki uveljavljajo proti ...
preberi >>

Odpust obveznosti v okviru postopka osebnega stečaja

Predlog za odpust obveznosti Po koncu postopka osebnega stečaja dolžnik ni ...
preberi >>

PRAVNI
SVETOVALCI

Janez Jeromel
Dejan Barl
Ivo Tratnik
vsi svetovalci
ZASEDEN NA VOLJO