090 30 60
1,99 €/min* | 07.00–22.00 ure
*za klice iz omrežja MegaTel. Za klice iz drugih omrežij za cenik vprašajte vašega operaterja

 • HITRO
  1

  POKLIČETE ŠTEVILKO

 • STROKOVNO
  2

  POSVETUJETE SE S PRAVNIM STROKOVNJAKOM

 • UGODNO
  3

  OBRAČUN DOBITE PREKO RAČUNA ZA TELEFON

Družinska razmerja


Želite pravno svetovanje s področja družinskega prava? Ob klicu izberite številko 2.

Ob tej izbiri vam pravni strokovnjaki svetujejo na naslednjih področjih: 

 • razveza zakonske zveze
 • pravice zakoncev in zunajzakonskih partnerjev
 • premoženjska razmerja med zakonci
 • pravice in dolžnosti staršev in otrok
 • stiki z otroki
 • preživnina
 • ukrepi centra za socialno delo
 • delitev premoženja
 • posvojitev
 • skrbništvo
 • rejništvo
 • izpodbijanje očetovstva in materinstva
 • ugotavljanje očetovstva in materinstva
 • odvzem roditeljske pravice
 • starševski dodatek
 • pomoč ob rojstvu otroka
 • otroški dodatek
 • dodatek za veliko družino
 • dodatek za nego otroka
 • delno plačilo za izgubljeni dohodek
 • porodniški dopust
 • nadomestilo za nego in varstvo otroka

Primeri iz prakse


Razveza zakonske zveze (ločitev) - potek postopka

Sporazumna razveza zakonske zvezeSodišče razveže zakonsko zvezo na podlagi sporazuma zakoncev, če sta se sporazumela o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema in če sta predložila v obliki izvršljivega notarskega zapisa sklenjen sporazum o delitvi skupnega premoženja o tem, kdo od njiju ...
preberi >>

Dolžnost preživljanja polnoletnega otroka in tožba na ugotovitev očetovstva

VPRAŠAJE:Težavo imam s svojo polnoletno hči, ki je ostala po moji selitvi v skupno gospodinjstvo z novim partnerjem, pri svoji babici (moji mami). Zavedam se, da sem jo dolžna kljub polnoletnosti vzdrževati saj še vedno obiskuje srednjo šolo. Pred kratkim je zaprosila (moja mama) na socialnem za socialno pomoč in oprostitev plačila malice. Ker navedena ni ...
preberi >>

Preživljanje zakonca po razvezi zakonske zveze

Kdaj je zakonec upravičen zahtevati preživnino od drugega zakoncaZakonec, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen, ima pravico od drugega zakonca zahtevati preživnino.Kdaj in kako se zahteva preživninaNepreskrbljeni zakonec sme zahtevati ...
preberi >>

Dolžnosti preživljanja staršev do otrok - kaj vse je potrebno upoštevati

V zakonskih sporih lahko senat zaradi varstva otrok ugotavlja tudi dejstva, ki jih stranke niso navajale, ter zbere podatke, potrebne za odločitev (tretji odstavek 408. člena ZPP). Tako se očitek stranki, da ni formalno postavila trditev o okoliščinah, pomembnih za odločitev o višini preživnine, pokaže kot nekorekten, ko je vendar dolžnost sodišča, da ukrene vse po uradni dolžnosti, ...
preberi >>

Obstoj zunajzakonske skupnosti in s tem povezan nastanek skupnega premoženja v primeru nakupa stanovanja

Toženec v reviziji vsebinsko izpodbija odločitev ali spada stanovanje v L. v skupno premoženje. V zvezi z nakupom stanovanja je bilo ugotovljeno, da je tožnica stanovanje odkupila po privatizacijskih določbah Stanovanjskega zakona (v nadaljevanju SZ). Stanovanjsko pravico je imela tožničina mati, ki je privolila, da pravico do odkupa stanovanja uveljavi tožnica. Tožničina mati je ...
preberi >>

Varstvo in vzgoja otrok, preživnina, stiki z otrokom po razvezi zakonske zveze ali prenehanju izvenzakonske skupnosti

Vprašanje:Spoštovani. Z 1.12.2012 sva s partnerjem postala starša. Tik pred rojstvom otroka pa je partner začel govoriti, da ni srečen, ter da bova videla, kako bo z nama. Takoj po rojstvu otroka pa to idejo še povečeval. Zdaj govori, da med nama ni več ljubezni in bi bil boljši razhod. Partner dela v tujini, kjer ima dobro plačo. Sama sem imela povprečno ...
preberi >>

Delitev premoženja po razvezi zakonske zveze

Vprašanje:Pred vložitvijo brezplačne pravne pomoči za razvezo zakonske zveze sem se želela še predhodno posvetovati glede delitve premoženja. Z možem sva poročena 24 let in imava skupaj 3 otroke. Otroci bi po razvezi ostali pri meni. Glede na to, da živiva v hiši mojih staršev, nimava v lastništvu nepremičnine. Mož je sicer ...
preberi >>

Izpodbijanje očetovstva

Vprašanje: Spoštovani! Za svojo novo partnerko v času iskanja zaposlitve Iščem odgovore v zadevi priznanja očetovstva po ZZZDR in prosim za ponudbo svetovanja po e-pošti. Primer: Ob možu pijancu je bil v kriznem družinskem obdobju tretji od štirih otrok spočet z drugim moškim. Zaradi zahtev in ustrahovanj tega moškega ter majhnosti ...
preberi >>

PRAVNI
SVETOVALCI

Vinko Berginc
Janez Jeromel
Dejan Barl
Ivo Tratnik
vsi svetovalci
ZASEDEN NA VOLJO